Skattekalender 2018

1. januar 2018:

Restskat: I perioden 1. januar til 2. juli kan du lave frivillig indbetaling af restskat for 2017. Du skal betale en dag-til-dag rente på 1,7 %. Hvis der betales via betalingssystemet på SKAT beregnes renten automatisk.

1. januar – medio marts 2018:

Personlige skatteoplysninger: SKAT begynder at vise oplysningerne i TastSelv under Skatteoplysninger. SKAT opdaterer dem løbende.

Medio marts 2018

Årsopgørelsen for 2017 er klar og kan ses i TastSelv. Fra denne dag kan du se årsopgørelsen og indtaste oplysninger og ændringer til den. Ændrer du din årsopgørelse via TastSelv, kan du med det samme se resultatet af den ændrede årsopgørelse, og om du skal have udbetalt overskydende skat eller skal betale restskat.

Hvis du i stedet for en årsopgørelse får en servicemeddelelse eller et servicebrev, skal du lave din selvangivelse for at få din årsopgørelse.

April 2018 Årsopgørelsen sendes ud på papir til de borgere, der er fritaget for digital post.

Fra medio april

Overskydende skat op til 100.000 kr. sættes ind på din Nemkonto. Beløb under 100 kr. overføres dog til næste år.
Overskydende skat over 100.000 kr. sættes også ind på din Nemkonto, men det tager lidt længere tid.

1. maj 2018 Sidste frist for at indberette ændringer til årsopgørelsen 2018, hvis du har alm. selvangivelse.

1. juli 2018:

Frist for at indtaste eller indsende udvidet selvangivelse, selvangivelse for begrænset skattepligt samt for udenlandsk indkomst og udenlandsk virksomhedsindkomst.

Frist for at indsende selvangivelse for personer, der deltager i anpartsprojekter.

Frist for ægtefæller til personer med frist 1. juli: Personer, der er gift med en skatteyder, der har en af ovennævnte selvangivelser, og således har frist 1. juli, har også selv frist 1. juli.

Restskat: Hvis du ikke har betalt restskat for 2017 senest 2. juli 2018, vil SKAT opkræve den eller indregne den i skatten for 2019 med et tillæg på 3,7 %.

 

20. august, 20. september og 22. oktober 2017

Restskat: Hvis du har restskat for 2017, som du ikke har betalt inden den 2. juli 2018, vil SKAT opkræve den del af skatten, der overstiger 19.600 kr. plus tillæg på 3,7 %. Betalingen falder i tre rater i august, september og oktober 2018. Restskat under 19.600 kr. plus tillægget på 3,7 % vil blive indregnet i din forskudsskat for 2019.

November

Forskudsopgørelsen for 2019: Fra medio november kan du se din forskudsopgørelse for 2019 på skat.dk/tastselv under Forskudsopgørelsen. Oplysninger om fradrag og trækprocent fremgår af forskudsopgørelsen, og din arbejdsgiver får automatisk oplysningerne.

December

Forskud 2018: Til og med 31. december kan du ændre forskudsopgørelsen for 2018 via TastSelv.

Overskydende skat: 31. december er sidste frist for at anmode SKAT om tilbagebetaling af for meget betalt skat for 2018.

Restskat: Den 28. december er den sidste dag, hvor du kan indbetale forventet restskat for 2018 uden at betale renter eller tillæg.

Indbetaling til pensionsordning: 28. december er sidste frist for at indbetale til pension for at kunne fradrage det i indkomståret 2018. Hvis du selv foretager indbetalingen, skal du have en kvittering på, at indbetalingen er sket senest den 28. december.

På denne side hos SKAT finder du frister for at indberette og betale moms, lønsumsafgift og A-skat.

Tryk her for at se virksomhedens kalender og frister hos SKAT.

(med forbehold for trykfejl og ændringer)