JJ Regnskab

JJ Regnskab udfører opgaver for lønmodtagere, selvstændige og mindre virksomheder.

For lønmodtagere udføres følgende opgaver:

 • Opgørelse af fradrag for øvrige lønmodtagerudgifter
 • Opgørelse af befordringsfradrag
 • Opgørelse af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser
 • Opgørelse af lejeindtægt
 • Udfyldelse og indberetning af selvangivelse

For selvstændige og mindre virksomheder udføres følgende opgaver:

 • Løbende bogføring af virksomhedens bilag til momsangivelsen
 • Momsregnskab og momsindberetning
 • Udførelse af lønregnskabet og angivelse heraf
 • Kvartals- og halvårs saldo og balance
 • Udarbejdelse af årsregnskab
 • Udarbejdelse af personligt regnskab
 • Udfyldelse af selvangivelse
Eriksdalsvej 1 ∗ 4871 Horbelev ∗ Tlf. 26 28 07 30